Mír do celé Galaxie

16.7.2014 - 11:04:45
Na začátku nebylo nic, pouze se formovaly 4 strany a nikdo nevěděl, kdo se registruje, kolik nás bude nebo kdo bude aktivní. Ukázalo se, že strana přátelských bratrů má nejméně aktivních členů a to bude trochu problém v jejich dalších krocích.
A tak jak nezkušení velitelé začali objevovat galaxii a lidská civilizace se začala šířit po celé známé galaxii, vznikly první spojenecké dohody. Mírumilovní Bratři uzavřeli spojenectví s obchodníky ze separatistické unie a naopak hrdlořezové ze strany FISTU nabídli svoji přátelskou ruku diktátorskému Impériu.
Avšak celá galaxie žila v míru, farmáři, lesníci, učitelé, vědci kteří zkoumali přírodu a všichni, kteří své povolání dělali pro dobro všech lidí v jejich říši však věděli že tato idylická pohoda nebude mít dlouhé konání, čas posvátné dohody o neutočení která byla stará jako celá civilizace sama se blížil ke konci. Všichni, věděli že čas který lidstvo strávilo v míru měl i negativní vliv, agrese která se nahromadila z drobných nešvárů do té doby přátelských stran měla brzy vyplout na povrch. A proto v každé ze stran zaveleli vůdci jednoznačným rozkazem. Zbrojte!
Na farmách kde se pěstovalo ovoce a zelenina se začal těžit uran, továrny na hračky se přestavovali na zbrojovky které chrlili munici jako na běžícím páse. Vědci začali zkoumat vynálezy čistě zaměřené pro vojenské využití a inženýři se specializovali na to jak ze smrtících stíhačů udělat ještě silnější stroje na zabíjení. Ve školách kde se předtím učilo o lásce k přírodě se začala vyučovat válečná strategie z dob dávno zapomenutých válek, ale především o nenávisti k lidem jenž byli považovány donedávna za spřátelené národy.
Co mělo přijít také přišlo vytvořené aliance vytáhli na válečné tažení o kterém nikdo nevěděl, jak bude dlouhé a kolik nevinných životů bude stát. Začali a dlouhé tahanice o planety za kterými každý viděl jen jedno utrhnout si co největší kousek pro sebe.
Co na začátku byla domněnka se nyní potvrdilo strana Bratrů začala silně zaostávat na vojenském poli a to hlavně z důvodů spousty nováčků v jejím středu a také nedostatečné aktivity vůči nepříteli. Hrdlořezové z FISTU shromáždili armády a rozhodli se získat domov Zhigiho ve svůj prospěch, boužel toto vedlo k tomu že Bratři ze svého středu ztratili dalšího bojovníka. Frikee jenž dlouho odolával nepřátelské přesile, avšak věděl, že jeho boj je marný a nedokázal jen tak nečině přihlížet tomu jak se unie Seperatistů a nebo Impárium podrobí celou galaxii pro sebe. Proto navázal kontakt na svého starého a dlouholetého spolubojovníka Craba. A spolu vymysleli vojenskou akci, která měla zkrotit horečné zbrojení Separatistické unie, akce skončila obrovským úspěchem, který měl za následek zpomalení jejich postupu a zanesení nejistoty a strachy do jejich srdcí.
Tato akce měla také vliv na politické uspořádání galaxie, spojenectví FISTU a Impéria se hroutilo a to byl jasný ukazatel dalšího vývoje v galaxii, boj proti přesile. 3 strany proti jedné. Někteří mohou namítnout, že to tak není, ale mluvím taky o produkční přesile. Této situaci FIST v minulosti čelil nesčetněkrát a jeho bojovníci věděli, co to znamená a jak se v této situaci chovat.
Časem se veškeré boje staly složitější a to z důvodu budování silného obranného valu nepřítele, který bylo nutné prolomit. Stanson si myslel že je schovaný za svými bojovými věžemi a silovým polem v bezpečí avšak se ukázalo, jak silně se mýlil. Separatisté byli podobného názoru, schování za černými dírami a silnými bitevními stanicemi považovali sektor 23 za svůj domov, kde jsou v bezpečí. To, jim ale jedné dlouhé noci přiletěli FISTSKÉ křižníky ukázat jako omyl. Při této akci padlo tolik mladých a statečných vojáků že na jejich pohřbení nestačili ani rozloha celého jednoho kontinentu!
Později nejlepší astronomové a elita mezi vědci v celé galaxii, objevili ve vesmíru zvláštní objekty které se podobali červím dírám. Spousta ctižádostivých generálů toužila tyto objekty prozkoumat proto, vyslali vyzbrojenou armádu na průzkum do této tajemné díry. Z toho co přišla jako odpověď od vrchního velitele armády nemohla ještě většina z nich dlouho spát a měli hrozné sny. Velitel mluvil o strašlivém nepříteli, který číhal na druhé straně portálu, nedokázali se mu ubránit ani odletět zpátky. Nikdo nevěděl, o jakém nepříteli velitel mluvil a tak začalo pátrání ve starých archivech po nějaké zmínce o těchto stvořeních. A po dlouhé pátrání opravdu našli snad nejstarší disk v celém archivu s informacemi o nepříteli, který pochází z dob prvních lidí.
Našli se zde i velice zajímavé informace o třech zvláštních objektech pojmenovaných jako Hnízda. Tyto objekty podle dokumentů mají nepředstavitelnou flotilu nepřátelských křižníků a v jejich centru se nachází tři královny, které jsou propojené se svými druhy. Na tajném místě byla svoláno zasedání Rady starších kde se vrchní vůdcové FISTU dohodli, že tento hrozivý nepřítel musí být zničen aby se nevydal na cestu do naší galaxie.
Spory s ostatními stranami byli v tuto chvíli jako naprosto podřadné. Na nejstřeženějším místě v celé galaxii se začala budovat flotila o nepředstavitelné síle, stovky milionů mladíků museli opustit své domovy a jít splnit tvoji vojenskou povinnost, lidé je brali jako hrdiny. Veškeré zdroje z planet byli vyčerpáni, z planet se staly skoro neobyvatelné asteroidy jak byli vytěženy, ale po dlouhém a vyčerpávajícím snažení byla postavena flotila, jakou vesmír ještě neviděl. Desítky milionů bitevních křižníků a miliony stíhačů byly vysláni do boje pod velením 23 velitelů.
Boje v galaxii nepřítele byli tak strašné a tak krvavé že se o nich v informačních tabulích všech rodin vojáků rozhodlo velení radši pomlčet. Tři armády Freedom, Airbone Division a Primo Victoria pod vedením těch nejlepších velitelů jaké mohla vůbec říše nabídnout Aurora, Commander a Flamer Joanne sváděli ty nejkrutější boje proti Hnízdům, až byl nakonec odpor královen prolomen. Zdroje na 10 generací byly vyčerpány a hrdinskou smrtí umřelo tolik mladých mužů, že jejich jména do památníku padlým budou vyrývána ještě hodně dlouho. Takové krveprolití se už nikdy nesmí opakovat!
Chtěl bych poděkovat všem za skvělou hru
Váš Frikee (Grou, Scorpion)